2017

Η Εταιρεία αλλάζει ονομασία από Car Charging Group, Inc. σε Blink Charging Co. («Blink Charging») και εγκαινιάζει το νέο της ιστότοπο.

Δείτε τα σημεία φόρτισης