2015

Εισαγωγή νέας δυνατότητας στο Δίκτυο Blink για την καταγραφή πληροφοριών οδομετρητή στα οχήματα στόλου.

Ο πρώην επικεφαλής της EV Solutions Βόρειας Αμερικής της Schneider Electric, Mike Calise, διορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Δείτε τα σημεία φόρτισης