2014

Διευρυμένες δυνατότητες σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που ανήκουν στην Blink και λειτουργούν υπό το Δίκτυο Blink, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς τιμών ανά κιλοβατώρα («kWh»), μειώνοντας τις προσαυξήσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων βάσει χρόνου και προσφέροντας λειτουργίες απομακρυσμένης εκκίνησης.

Δείτε τα σημεία φόρτισης