2013

Αποκτά τρεις παρόχους υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 350Green και Beam Charging, του μεγαλύτερου παρόχου υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου της Νέας Υόρκης και γίνεται ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αγορά του Δικτύου Blink και των συναφών περιουσιακών στοιχείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Blink από την ECOtality, Inc. Ως μέρος της συναλλαγής, αναλάβαμε το εγχείρημα «The EV Project», το οποίο προηγουμένως υπηρέτησε η ECOtality ως διαχειριστής έργου. Το EV Project χρηματοδοτήθηκε από τα το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, λαμβάνοντας ομοσπονδιακή επιχορήγηση ύψους 114,8 εκατ. δολαρίων, η οποία κατέστη εφικτή δυνάμει του αμερικανικού νόμου περί ανάκτησης και επανεπένδυσης (ARRA). Οι επιχορηγήσεις συνδυάστηκαν με ιδιωτικές επενδύσεις, με αποτέλεσμα η συνολική αξία του έργου να ανέλθει σε περίπου 230 εκατ. δολάρια.

Δείτε τα σημεία φόρτισης