2009

Η Εταιρεία ιδρύεται ως Car Charging Group, Inc («CarCharging»).

Δείτε τα σημεία φόρτισης