Πατρών 160,20100,Κόρινθος,Ελλάδα

VW Kapageridis

Κόρινθος
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πατρών 160,20100,Κόρινθος,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης