9ο χλμ Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα, Ελλάδα

VW-Audi Kapsiohas

Ιωάννινα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:9ο χλμ Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης