Γάλλος, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου,74150,Ρέθυμνο,Ελλάδα

University of Crete

Ρέθυμνο
Τύπος φορτιστή:4 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Γάλλος, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου,74150,Ρέθυμνο,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης