18ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων ,57001,Νέο Ρύσιο,Ελλάδα

Technomat SA-Rysio

Νέο Ρύσιο
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:18ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μουδανίων ,57001,Νέο Ρύσιο,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης