Φυλλίρας 31,Παύλος Μελάς,56429,Ωραιόκαστρο,Ελλάδα

Technomat SA

Ωραιόκαστρο
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Φυλλίρας 31,Παύλος Μελάς,56429,Ωραιόκαστρο,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης