Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 181,26443,Πάτρα,Ελλάδα

Technomat SA-Πάτρα

Πάτρα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 181,26443,Πάτρα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης