Πόντου 206 (Βρυούλων),55132,Καλαμαριά,Ελλάδα

Super Market Natali

Καλαμαριά
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πόντου 206 (Βρυούλων),55132,Καλαμαριά,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης