Κοζάνης 1, Μακροχώρι Βέροιας, 59033, Ελλάδα

SMART PRICE

Μακροχωρι Βεροιας
φορτιστής αυτοκινήτου
Τύπος Φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία Εγκατάστασης:Κοζάνης 1, Μακροχώρι Βέροιας, 59033, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης