Λεωφ. Παπανικολάου 21, Θεσσαλονίκη, 57010, Ελλάδα

SMART PRICE

Θεσσαλονίκη
Smart Price
Τύπος φορτιστή:1x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία Εγκατάστασης:Λεωφ. Παπανικολάου 21, Θεσσαλονίκη, 57010, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης