Αγία Πελαγία,71500,Ηράκλειο Κρήτης,Ελλάδα

Sea Side Resort & Spa

Ηράκλειο Κρήτης
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Αγία Πελαγία,71500,Ηράκλειο Κρήτης,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης