7ο Ε.Ο. Καλαμάτας – Τρίπολης,24009,Θουρία,Ελλάδα

Praktiker Hellas

Καλαματα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:7ο Ε.Ο. Καλαμάτας - Τρίπολης,24009,Θουρία,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης