Αγίας Παρασκευής & Τιτάνων 2,16777,Ελληνικό,Ελλάδα

Praktiker Hellas

Ελληνικό
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Αγίας Παρασκευής & Τιτάνων 2,16777,Ελληνικό,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης