Ξενοφώντος 4, Αθήνα 105 57, Ελλάδα

Parking Σύνταγμα

Αθήνα
Parkinh sintagma_700_660
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x11kW or 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Ξενοφώντος 4, Αθήνα 105 57, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης