Κύπρου 81, 41222, Λάρισα, Ελλάδα

PARKING ΠΛΑΤΕΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Κύπρου 81, 41222, Λάρισα, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης