Ημαθίας 10A,15344,Γέρακας,Ελλάδα

Ogilvy

Αθήνα
Τύπος φορτιστή:16 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Ημαθίας 10A,15344,Γέρακας,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης