Ανδρέα Παπανδρέου 96, 16674, Γλυφάδα, Ελλάδα

Nissan Alpha Auto Team

Γλυφάδα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Ανδρέα Παπανδρέου 96, 16674, Γλυφάδα, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης