5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα, Ελλάδα

Nissan Καλλή Γιάννα

Ιωαννινα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:5ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, 45500, Ιωάννινα, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης