Λεωφ. Μάχης Κρήτης 161,74100,Ρέθυμνο,Ελλάδα

Nefeli Hotel

Ρέθυμνο
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Μάχης Κρήτης 161,74100,Ρέθυμνο,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης