25 χλμ Ε.Ο. Χαλκίδας-Κύμης,34008,Ερέτρια,Ελλάδα

Miramare Hotel

ερετρια
Τύπος φορτιστή:2 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:25 χλμ Ε.Ο. Χαλκίδας-Κύμης,34008,Ερέτρια,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης