4ο χλμ Καρπενησίου – Λαμίας,36100,Καρπενήσι,Ελλάδα

Melegos INN Hotel

Καρπενήσι
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:4ο χλμ Καρπενησίου - Λαμίας,36100,Καρπενήσι,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης