Φραγκοκκλησιάς 3A και Γρανικού,15125,Μαρούσι,Ελλάδα

Marousi Plaza

Μαρούσι
Τύπος φορτιστή:30 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Φραγκοκκλησιάς 3A και Γρανικού,15125,Μαρούσι,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης