Καβαλλάρι,57200,Καβαλλάρι,Ελλάδα

Marmor (Stone Group)

Καβαλλάρι
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Καβαλλάρι,57200,Καβαλλάρι,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης