Κάστρο Μονεμβασιάς, 23070, Ελλάδα

LAZARETO HOTEL

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Lazareto Hotel_1_res
Τύπος Φορτιστή:1x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία Εγκατάστασης:Κάστρο Μονεμβασιάς, 23070, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης