Πλαταμώνας Πιερίας,60065,Πιερία,Ελλάδα

Kymata Hotel

Πιερία
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πλαταμώνας Πιερίας,60065,Πιερία,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης