3ο χλμ Αθηνών Καπανδριτίου,19014,Καπανδρίτι,Ελλάδα

Kreopolio Roussis

Καπανδρίτι
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:3ο χλμ Αθηνών Καπανδριτίου,19014,Καπανδρίτι,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης