Βασ. Γεωργίου Ά 3, Σύνταγμα 105 64 Αθήνα, Ελλάδα

KING GEORGE HOTEL

ΑΘΗΝΑ
King George
Τύπος Φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία:Βασ. Γεωργίου Ά 3, Σύνταγμα 105 64 Αθήνα, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης