Επ. Οδ. Χανιά – Κύμης 77,34003,Κονίστρες,Ελλάδα

Katsikas E,G&J OE

Εύβοια
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Επ. Οδ. Χανιά - Κύμης 77,34003,Κονίστρες,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης