Φρύνι,31100,Λευκάδα,Ελλάδα

Kastro Maistro

Λευκάδα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Φρύνι,31100,Λευκάδα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης