Επαρ. Οδ. Αρεόπολης-Κότρωνα,23062,Αρεόπολη,Ελλάδα

Kastro Maini Hotel

Αρεοπολη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Επαρ. Οδ. Αρεόπολης-Κότρωνα,23062,Αρεόπολη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης