3ο Χλμ. Άρτας – Ιωαννίνων, Άρτα

KAPSIOHAS VW-Audi

ΑΡΤΑ
Kapsiohas VW-Audi_Arta
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:3ο Χλμ. Άρτας – Ιωαννίνων, Άρτα 47100, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης