Σεβενίδη 1, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 55434, Ελλάδα

KAOIL

ΠΥΛΑΙΑ
Kaoil_Pilaia
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x11kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Σεβενίδη 1, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 55434, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης