Βερμίου 21,50100,Κοζάνη,Ελλάδα

Ioannidis S.A.

Κοζάνη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Βερμίου 21,50100,Κοζάνη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης