Εθνάρχου Μακαρίου 27,12131,Περιστέρι,Ελλάδα

Infoworx

Περιστέρι
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Εθνάρχου Μακαρίου 27,12131,Περιστέρι,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης