Περιφερειακή Βέροιας, 59132, Βέροια, Ελλάδα

IKTEO ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ
IKTEO Veroias
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Περιφερειακή Βέροιας, 59132, Βέροια, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης