Υπολοχαγού Νίκου Κυρούδη,57014,Βόλβη,Ελλάδα

Iasis Medical Center

Βόλβη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Υπολοχαγού Νίκου Κυρούδη,57014,Βόλβη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης