Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας,20400,Τρίκαλα,Ελλάδα

Hyades Mountain Resort

Τρίκαλα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας,20400,Τρίκαλα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης