Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115,11745,Αθήνα,Ελλάδα

Grand Hyatt Athens 1

Αθηνα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 115,11745,Αθήνα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης