Π. Κουντουριώτου 73, 57019, Περαία, Ελλάδα

Golden Star City Resort

Περαία
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Π. Κουντουριώτου 73, 57019, Περαία, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης