Πλουτάρχου 21,15351,Παλλήνη,Ελλάδα

Globalsat S.A.

Παλλήνη 2
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Πλουτάρχου 21,15351,Παλλήνη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης