Ναυπάκτου 35, 302 00 Μεσολόγγι, Ελλάδα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αγροτικός συνεταιρισμός Αιτωλοακαρνανία
Τύπος Φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x11kW or 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία Εγκατάστασης:Ναυπάκτου 35, 302 00 Μεσολόγγι, Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης