Έξοχων 12,62122,Σέρρες,Ελλάδα

Elpida Resort & Spa

Σέρρες
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Έξοχων 12,62122,Σέρρες,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης