Επαρ.Οδ. Καμαριώτισσας – Χώρας,68002,Σαμοθράκη,Ελλάδα

Electra Suites

Σαμοθράκη
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Επαρ.Οδ. Καμαριώτισσας - Χώρας,68002,Σαμοθράκη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης