Λεωφ. Αθηνών 31 – 33,10447,Αθήνα,Ελλάδα

Ektonon

Αθήνα
Τύπος φορτιστή:12 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Αθηνών 31 - 33,10447,Αθήνα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης