Παραλία Αλισσού,30012,Πάτρα,Ελλάδα

Castella Beach Hotel

Παραλία Αλισσού, Πάτρα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 2x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Παραλία Αλισσού,30012,Πάτρα,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης