Λεωφ. Βάρης Βαρκίζης 149,16672,Βάρη,Ελλάδα

Casa di Noce

Βάρη, Αθήνα
Τύπος φορτιστή:1 x Mode 3 Charger, 1x22kW AC, Type 2
Τοποθεσία εγκατάστασης:Λεωφ. Βάρης Βαρκίζης 149,16672,Βάρη,Ελλάδα
Δείτε τα σημεία φόρτισης